SView5 v3.50 โปรแกรมดูรูป ย่อรูป แปลงไฟล์รูป

August 22, 2011 by: admin
 
 
 

SView5 v3.50

SView5 v3.50 โปรแกรมดูภาพชื่อสั้น ๆ จำง่าย ๆ นอกจากจะใช้ในการดูรูปภาพที่เรามีอยู่ในเครื่องแล้วโปรแกรมนี้ยังสามารถจัดการภาพได้ด้วยเช่นการเปลี่ยนขนาดภาพ โดยคุณสามารถกำหนดขนาดของ Pixel ในภาพเพื่อที่จะเปลี่ยนได้ทันที และยังสามารถแปลงไฟล์ภาพจากฟอร์แมตหนึ่งเป็นอีกฟอร์แมตหนึ่ง ก็ได้แบบง่าย ๆ  เอาไว้สำหรับใช้แก้ไขภาพเวลารีบ ๆ ด่วน ๆ ไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมแต่งรูปให้เสียเวลาใช้ SView5 v3.50 นี่แหละ ง่ายสุด ๆ แล้ว

Download SView5 v3.50 โปรแกรมดูรูป ย่อรูป แลปงไฟล์รูป

 
 
 

Comments are closed.