ProgramEdit 4.5.5 | ฟรีโปรแกรมเขียนโปรแกรมรองรับหลายภาษาฟังก์ชั่นพื้นฐานครบ

August 16, 2017 by: admin
 
 
 

ProgramEdit 4.5.5  เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมหรือที่เราเรียกกันว่า Source code editor  สำหรับ windows โดยโปรแรกมนี้จะรองรับการเขียนโปรแรกมประมาณ 14 ภาษา จำพวก ASCII Text ทั้งหลาย รวมไปถึง HTML,PHP,XML และอื่น ๆ มีฟังก์ชั่นในการช่วยเขียนมากมาย มีการไฮไลค์แยกโค๊ตออกจาก Text แบบชัดเจนช่วยให้เขียนโปรแรกมได้ง่ายขึ้น มีระบบค้นหาและวางทับ และฟังก์ชั่นเชื้อมโยงต่าง ๆ ช่วยให้การวางระบบโปรแรกมที่จะเขียนมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  นับเป็นอีกหนึ่งฟรีโปรแรกมดี ๆ ที่เราขอแนะนำให้ท่านโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายมีติดเครื่องไว้ครับ ใช้ดีและฟรี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกับโปรแรกม Code editor เฉพาะทางไปได้หลายตัวเลยทีเดียว

รายละเอียดโปรแกรม ProgramEdit 4.5.5
ขนาด :1.57 MB
Website :http://www.simplesolverlogic.com/PE_index.html
OS : Windows

Download ProgramEdit 4.5.5

 
 
 

Comments are closed.