iPhotoDraw 2.4 | ฟรีโปรแกรมใส่ข้อความ,รูปวาด ลงในรูปภาพแบบง่าย ๆ

September 1, 2017 by: admin
 
 
 

iPhotoDraw 2.4  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถแทรกข้อความ รูปทรงต่าง ๆ เข้าไปยังรูปภาพได้แบบง่าย ๆ โดยโปรแรกมจะมีรูปทรงต่าง ๆ และกรอบข้อความหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ได้มากมาย ช่วยใช้ในการตบแต่งรูปภาพ ,สร้างกล่องข้อความสำหรับบรรยาย หรือ องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะทำให้รูปภาพของคุณมีความสมบูรณ์ขึ้น

การใช้งานในลักษณะของการเพิ่มคำอธิบายบนรูปภาพ เช่นรูปแผนที่  แผนผัง ,กราฟ  หรือสำหรับงานนำเสนออื่น ๆ นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกมากขึ้นครับ

รายละเอียดโปรแกรม iPhotoDraw 2.4
ขนาด : 22.7 MB
Website :http://www.iphotodraw.com/
OS : Windows

Download iPhotoDraw 2.4

 
 
 

Comments are closed.