Eassos Recovery Free 4.3 | ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลที่สูญหายกู้ได้หลายสถานการณ์

November 23, 2017 by: admin
 
 
 

ข้อมูลถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการทำงาน หากมันศูญหายไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ มันก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรง ดังนั้น การมีโปรแกรมกู้ข้อมูลติดเครือ่งคอมพิวเตอร์ไว้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็ฯอย่างยิ่งครับ

Eassos Recovery Free 4.3  ฟรีโปรแกรมสำหรับกู้คืนข้อมูลที่สูญหายไปโดยโปรแกรมนี้จะถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการขุดคุ้ยข้อมูลออกมาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น HDD,Flash drive ได้โดยสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์์ว่าข้อมูลของคุณศูญหายจากเหตุการณ์ใด เช่น หายเนื่องจากการเผลอไปลบ  อันนี้ก็ง่ายมาก ๆ โปรแรกมท่ว ๆ ไปสามารถทำได้  หายจาก Patition อันนี้คือเมื่ใช้การกู้ไฟล์ที่ถูกลบแล้วไม่พบไฟล์ที่ต้องการก็ต้องมาใช้หัวข้อน้ ซึ่งเป็ฯการค้นหาไฟล์ที่ถูกลบที่ลึกไปกว่าเดิม
กู้จ้าก patitionm ที่เสียหาย อันนี้ใช้กับ HDD ที่ถูก ติดตั้งโปรแรกมใหม่ แบบฟอร์แมต หรือมีการเปลี่ยนแปลงพาร์ติชั่นด้วยโปรแกรมจัดการพาร์ติชั่นต่าง ๆ หรือ Flash drive ที่เสียหาย (ต่อกับคอมแล้วขึ้นว่าไม่พบ flashdrive หรือต้องให้ฟอร์แมตก่อน)

และการกู้คืนจาก disk  เอาไว้ใช้ในกรรณีที่เลวร้ายที่สุดคือไม่สามารถกกู้ด้วยวิธีอื่นได้แล้วก็ให้ลองใช้หัวข้อนี้ดูครับ

หวังว่าจะได้ข้อมูลสำคัญคืนนะครับ

รายละเอียดโปรแกรม Eassos Recovery Free 4.3
ขนาด : 35 MB
Website : http://www.eassos.com/eassos-recovery-free.php
OS : Windows

Download 
http://www.eassos.com/eassos-recovery-free.php

 

 
 
 

Comments are closed.