Libra office 6.0 สุดยอดโปรแกรมสำนักงานใช้แทน MS office ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

February 1, 2018 by: admin
 
 
 

LibreOffice 6.0  มิติใหม่ของชุดโปรแกรมสำนักงานที่เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้กันได้อย่างอิสระ  โดยโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วยโปรแกรมหลัก ๆ  3 ตัวคือ
1.โปรแกรมสำหรับพิมพ์งานเอกสาร ที่ใช้แทนโปรแกรม MS word โปรแกรมตัวนี้ทำงานสมบูรณ์มาตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อน ๆ แล้วไม่มีปัญหาในการใช้งานอะไร และ สามารถเปิดไฟล์ ของ MS word ทั้งทั้งเวอร์ชั่นเก่าท ี่เป็น DOC และ DOCX
2.โปรแกรมคำนวน ที่ใช้แทน MS Excel โปรแรกมนี้ ผมได้ทำการทดสอบมาทุกเวอร์ชั่นพบว่า หากคุณใส่สูตรคำนวน จากตัวโปรแรกมนี้โดยตรง ก็ไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหากับไฟล์ Excel ที่นำมาเปิด ส่วนใหญ่ผลรวมจะ  Error แต่ในเวอร์ชั่นนี้ ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และ ทำงานได้ปกติ รองรับ ไฟล์ Excel ทั้งใหม่และเก่าเช่นกัน

และยังมีโปรแกรมสำหรับทำ presentation , วาดรูป,วาดสูตรคณิตศาสตร์ (visio)ที่รองรับไฟล์ทุกอย่างของ MS แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาด้วยนับเป็นอีกหนึ่งชุดโปรแกรมสำนักงานที่ดีเลศ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนด้านโปรแรกมพวกนี้ไปปีละหลายพันเลยทีเีดยว ใช้ได้ทั้ง บ.ห้างร้าน,ร้านอนิเตอร์เน็ต หรือตามโรงเรียนต่าง ๆ ส่วนหน้าตาและ Interface ก็ใกล้เคียงกันอย่างมากเลยทีเีดยว ต้องขอของคุณทางผู้พัฒนา มาก ๆ จริง ๆครับ

รายละเอียดโปรแกรม  Libra office 6.0
ขนาด : 220? MB
Website : https://www.libreoffice.org/
OS : Windows XP ขึ้นไป

Download Libra office 6.0 

 
 
 

Comments are closed.