CrystalDiskInfo Portable 7.6 | ฟรโปรแกรมเ็คสุขภาพ HDD แบบพกพา

March 23, 2018 by: admin
 
 
 

Harddisk อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก ๆ ในเครือ่งคอมพิวเตอร์ เพราะไม่มีมัน ก็ทำงานอะไรไมไ่ด้เลย และเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ตรจเช็คประสิทธิภาพในการทำงานได้ยาก จะรู้ก็ต่อเมื่อมันมีอาการผิดปกติแล้ว ซึ่งนั่นก็อาจจะสายไป และคุณอาจเสียข้อมูลสำคัญที่อยู่ภายในไปได้ง่าย ๆ วันนี้เราเลยทีโปรแกรมสำหรับเช็คสุขภาพของ Hard disk ,าแนะนำกันครับ

CrystalDiskInfo Portable 7.6 ฟรีโปรแกรมที่สามารถเช็ค สถานะการทำงานของ Harddisk ของคุณได้ว่าอยู่ในระดับใด  สมควรแก่เวลาที่จะเปลี่ยน หรือ backup ข้อมูลได้แล้วหรือไม่ และยังบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของ Hdd ตัวนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน,ชื่อรุ่น,ยี่ห้อ,ความเร็ซในการหมุน,อัตราการส่งถ่ายข้อมูล และอื่ นๆ เหมาะสำหรับ นำไปเช็ค HDD มือ 2 ว่ายังอยู่ในสภาพที่น่าซื้อหรือไม่ นับเป็ฯอีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่ ควรมีติด Flash drive ไว้ครับ ใช้ได้เลยไม่ต้องติดตั้ง

รายละเอียดโปรแกรม CrystalDiskInfo Portable 7.6
ขนาด :
Website :
OS : Windows

Download CrystalDiskInfo7_6_0

 

 

 
 
 

Comments are closed.