Free Audio Video Pack 2.20 ฟรีโปรแกรมแปลงไฟล์ VDO,audio ให้เหมาะกับการใช้งาน

October 3, 2018 by: admin
 
 
 

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องทำงานกับไฟล์ VDO ที่มาจากหลาย ๆ ที่เช่น จากกล้องวีดีโอ,จากมือถือ,แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ ชนิดของไฟล์มาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็ฯ MOV,MP4,3Gpp ฯ ที่บางทีมันก็เข้ากันไมไ่ด้กับโปรแรกมตัดต่อของคุณ และวิธีเดียวที่จะทำให้มันสามารถใช้งานได้คือการนำมาแปลงไฟล์ก่อนนั่นเอง วันนี้เรามีโปรแรกมดี ๆ ที่สามารถแปลงไฟล์ VDO,Audio เป็นไฟล์ในรูปแบบบต่าง ๆ ที่คุณต้องการได้มาแนะนำกันครับ

Free Audio Video Pack 2.20 ฟรีโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ VDO และ Audio ในฟอร์แมตหนึ่งให้เป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งตามที่เราต้องการ โดยตัวโปรแกรมรองรับไฟล์ VDO และเสียงมากมาย และสามารถเปลี่ยน Resolution ของไฟล์ ให้เป็ฯขนาดที่ต้องกาไรด้ด้วย (ย่อได้ดีแต่ขขยายไม่ค่อยดีเท่าไหร่) ช่วยให้การการทำงานของเราเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขจึ้น นับเป็ฯอีกนหึ่งโปรแรกมแปลงไฟล์ที่ดีและฟรีที่หายากขึ้นทุกวันในช่วงนี้จ้า

รายละเอียดโปรแกรม  Free Audio Video Pack 2.20

ขนาด : 70 MB
Website :
OS: windows

Download  Free Audio Video Pack 2.20

http://www.pazera-software.com/products/free-audio-video-pack/

 

 
 
 

Comments are closed.