โปรแกรมบำรุงรักษา Printer canon Servicetools

April 24, 2020 by: admin
 
 
 

 

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้งาน printer canon อยุ่คงจะทราบดีว่า เป็น printer ที่มีราคาน่ารักที่สุด ตัวราคาถกสุดก็แค่พันต้น ๆ มาพร้อมกับตลับหมึกที่สามารถปริ้นได้เยอะมาก (ถ้าขาวดำก็หลักพันแผ่น)  แต่ปัญหาหนึ่งก็คือตลับหมึก ของแท้นั้นมันแพงมาก ถ้าหมึกหมดแล้วต้องเปลี่ยนตลับใหม่ชุุดนึงราคามันก็พอ ๆ กับการซื้อเครือ่งใหม่เลยทีเีดยว และทางเลือกของคนงบน้อยก็คือการเติมหมึกเพราะตลับหมึก canon ก็เอื้อให้เราสามารถเติมได้ ต่ปัญหาคือ ตัวโปรแรกมของ ปริ้นเตอร์เองมันมีระบบสำหรับนับจำนวนหน้าในการพิมพ์ด้วย คือมันจะตั้ง มาแล้วว่าหมึกตลับนึงสามารพิมพ์สูงสุดได้ไม่เกินกี่แผ่น ๆ ถ้าการพิมพ์เกิน หรือเซ็นเซอร์แจ้งว่าหมึกในตลับหมด ก็จะไม่สามารถพิิมพ์ได้  แต่ด้วยโปรแรกมที่เราจนะนำเสนอวันนี้มันคือโปรแรกมที่จะช่วยทำให้เราสามารถเติมหมึกและใช้งานไปจนกว่า ตลับหมึกจะพังได้

Servicetools

จริง ๆ แล้ว Servicetools มันสามารถใช้บำรุงรักษา printer canon ได้หลากหลายอาการแต่ที่จำเป้ฯต้องใช้มากที่สุดก็คือการล้างค่าการนับจำนวนการพิมพ์นี่แหละ ซึ่งขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยาก แต่ไม่ค่อยสะดวกในการอธิบายเป็นขั้นตอนด้วยตัวหนังสือดังนั้นจะขออธิบายวิธีการในคลิปวีดีโอแทนแล้วกัน โดยโปรแรกมนี้ก็สามารถใช้งานกับ printer  canon ได้หลายรุ่นนะครับ แต่ถ้าโหลดไปแล้วใช้งานไมไ่ด้ก็สามารถ เข้า Google แล้วค้นหาคำว่า service tool + canon แล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นของคุณได้เลย

รายละเอียดโปรแกรม  Service tool

ขนาด :
Website :
OS :  windows 7-10

Download Servicetools

 

 
 
 

Comments are closed.