Libra office 6.0 สุดยอดโปรแกรมสำนักงานใช้แทน MS office ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

LibreOffice 6.0  มิติใหม่ของชุดโปรแกรมสำนักงานที่เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้กันได้อย่างอิสระ  โดยโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วยโปรแกรมหลัก ๆ  3 ตัวคือ 1.โปรแกรมสำหรับพิมพ์งานเอกสาร...

February 1st, 2018 by admin 
Comments Off on Libra office 6.0 สุดยอดโปรแกรมสำนักงานใช้แทน MS office ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

Comodo Cloud Antivirus 1.12 ฟรีโปรแกรม แอนตี้ไวรัสทำงานบนระบบ cloud อับเดทเร็ว ป้องกันทันท่วงที

Comodo Cloud Antivirus 1.12 ฟรีโปรแกรมแอนตี้ไวรัส จากค่ายดัง โคมาโด้  โดยโปรแรกมนี้จะเป็นแอนตี้ไวรัสที่รันบนระบบ Cloud โดยจุดเด่นของระบบแบบนี้คือมันไม่หน่วงเครื่องการประมวลผลทั้งหมดจะทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์บน...

July 11th, 2017 by admin 
Comments Off on Comodo Cloud Antivirus 1.12 ฟรีโปรแกรม แอนตี้ไวรัสทำงานบนระบบ cloud อับเดทเร็ว ป้องกันทันท่วงที

Wise Data Recovery 3.52 | ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลจากการถูกลบ

  หากคุณเป็ฯอีกหนึ่งคนที่มักจะมีปัญหาชอบเผลอลบไฟล์สำคัญที่ต้องใช้งานบ่อย ๆ และ ก็ม่ได้ทำในส่วนของ ฑำแัแสำ ิรื ใshlk,ki5 Restore ได้คงจะปวดหัวไม่ใช่น้อยถ้าไฟล์ที่ต้องใช้มันหายไป...

March 19th, 2015 by admin 
Comments Off on Wise Data Recovery 3.52 | ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลจากการถูกลบ