Toshiba เรียกคืน notebook 41000 เครื่องเหตุจาก ร้อนเกินไป

รายงานข่าวล่าสุดแจ้งมาว่า ทางโตชิบ้า เรียกคือ โน๊ตบุค จำนวน 41000 เครื่องคืน สาเหตุมาจากความร้อนที่เกิดกับ Adaptor AC ที่สูงมากจนเกิดไป จนบางครั้งมีควันขึ้นกันเลยทีเดียว ...

September 6th, 2010 by admin 
:::ลิงค์ผู้สนับสนุนใจดีแวะชมกันหน่อยนะจ๊ะ::: แบตเตอรี่รถยนต์ :: สินเชื่อ