Microsoft แจก anti virus ให้ใช้กันฟรี!!

ไม่ น่าเชื่อว่า MS จะใจปล้ำเอาเจ้า Microsoft Security Essentials Anti-virus ที่ซุ่มพัฒนามานานมาแจกให้ใช้กันฟรี โดยเจ้าแอนตี้ไวรัสตัวนี้จะมีคุณสมัติพิเศษที่เรียกว่า  daily...

September 29th, 2009 by admin 
:::ลิงค์ผู้สนับสนุนใจดีแวะชมกันหน่อยนะจ๊ะ::: แบตเตอรี่รถยนต์ :: สินเชื่อ