ICT ยอมแพ้ ยกเลิกโครงการตรวจจับการใช้งาน internet

จากที่เสนอข่าวไปคราวก่อนว่า ICT จะให้มีการติดตั้งชุดตรวจจับข้อมูล หรือ sniffer เพื่อดูว่าผู้ใช้งาน internet นั้นมีการใช้งานอะไรและดาวโหลดสิ่งผิดกฏหมายไปใช้งานอย่างเช่น...

January 29th, 2010 by admin 

ไอซีที เปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ไทยผุดไอเดีย

จัดโครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง” ครั้งที่ 1/2009 มุ่งกิจกรรมให้นักประดิษฐ์ไทยใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ คาดมีผู้ส่งผลงานกว่า 500 ชิ้น…...

July 16th, 2009 by admin 

มติ กก.ยกร่างกม.เห็นชอบตั้งสภาไอซีที

พร้อมส่งต่อให้ที่ประชุมพิจารณา แจงถกเนื้อหาและโครงสร้างตั้งแต่ปลายปี 51 เตรียมจัดเวทีรับความเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง หวังพัฒนาไอซีทีไทยเทียบสากล…...

June 22nd, 2009 by admin 
:::ลิงค์ผู้สนับสนุนใจดีแวะชมกันหน่อยนะจ๊ะ::: แบตเตอรี่รถยนต์ :: สินเชื่อ